JAK DZIAŁAMY?

KROK 1

Badanie Potrzeb

Poprzez rozmowy, wywiady ustalamy jaki efekt mają przynieść szkolenia lub doradztwo

KROK 2

Akceptacja Programu

Przedstawiamy program lub cały plan rozwoju do akceptacji

KROK 3

Zaproszenie

Przygotowujemy zaproszenie dla uczestników z zarysem programu i sylwetką Trenera

KROK 4

Realizacja zaproszenia

Pracujemy interaktywnymi metodami, monitorujemy efekty i wydajemy zaświadczenia

KROK 5

Wdrożenie

Wspieramy wdrożenie w dogodny dla uczestnika sposób

Pracę w standardach Polskiej Izby Firm Szkoleniowych potwierdza otrzymany certyfikat jakości.

Z KONSULTANTAMI I TRENERAMI PRACUJEMY
W MODELU AGENCYJNYM

OBOWIĄZUJE NAS OKREŚLONY SPOSÓB ZACHOWANIA

POD SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ SĄ DANE KLIENTÓW
I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

  • audyt
  • doradztwo organizacyjne
  • coaching
  • mentoring
  • skuteczne systemy szkoleniowe
  • badanie kompetencji AC/DC