Site Loader

Małgorzata Przymusiała

● 16 lat pracy w zakładzie produkcyjnym międzynarodowego koncernu (przetwórstwo metalu)

● 5 lat pracy w firmach z branży technologii medycznych

● 3 lata prowadzenia szkoleń TRIZ

● 2017 – Certyfikat MA TRIZ III stopnia

● 2017 – Certyfikat MA TRIZ II stopnia

● 2016 – Certyfikat MA TRIZ I stopnia

● 2013 – Szkolenie podstawowe TRIZ (Instytut Fizyki PAN)

● 2011/2012- cykl szkoleń Six Sigma (zdany egzamin na stopień Black Belt)

● 2005-2006 – szkolenie SAP (Power User w obszarze MM, SD i PP)

● 2001 – cykl szkoleń z zarządzania projektami

● 1991 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

● Szkolenia publiczne i zamknięte na I stopień certyfikacji MA TRIZ zakończone egzaminem.

● Pierwszy polski podręcznik na I stopień certyfikacji MA TRIZ.

● Pierwszy polski podręcznik na I stopień certyfikacji MA TRIZ – wersja w języku angielskim (trwają prace nad tłumaczeniami na niemiecki, chiński i hebrajski).

● Opracowanie polskich materiałów szkoleniowych na I stopień certyfikacji na podstawie wymagań MA TRIZ.

● Wdrożenie TRIZ w firmie produkcyjnej (30 szkolonych osób, 3 stopnie certyfikacji, 5 projektów produktowych, 5 projektów procesowych)

 • Allcomp Polska sp. z o.o.
 • Solaris Bus & Coach SA
 • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
 • OPTINAV sp. z o.o.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

 • audyt
 • doradztwo organizacyjne
 • coaching
 • mentoring
 • skuteczne systemy szkoleniowe
 • badanie kompetencji AC/DC