Site Loader

Katarzyna Opiełka

Psycholog z kilkunastoletnim stażem menedżerskim. Tworzyłam rentowne zespoły sprzedaży, szkoliłam pracowników, wspierałam w rozwoju zawodowym menedżerów niższego szczebla. To co umiem i lubię robić, to pomagać ludziom w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Wykorzystuję to skutecznie zwłaszcza w pracy z przedstawicielami kadry menedżerskiej firm produkcyjnohandlowych, których wspieram w budowaniu partnerskiej współpracy z pracownikami.

● Właściciel, trener i doradca – Praktycy Dla Biznesu - własna działalność od 2010 r.
● Praktyk - wykładowca Podyplomowych Studiów „Psychologia przywództwa w organizacjach" na Uniwersytecie Gdańskim
● Kierownik Regionu - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka
● Menedżer sprzedaży - STU Ergo Hestia SA
● Z-ca dyrektora regionu - PTE Epoka SA
● Asystent Terapii Odwykowej w Wojewódzkiej Przychodni - Gdańsk
● Trener Biznesu
● Doradca

● 2008 - System Okresowych Ocen Pracowniczych; Effect Group sp. z o.o.
● 2007 – Indywidualne strategie rozwoju umiejętności menedżerskich; Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza
● 2005 - Kierowanie zespołem; DOOR Training & Consulting)
● 2001 - Skuteczne metody rekrutacji i selekcji; Astroman
● 1999 – Train the Trainer; Chiltern Consultancy International Polska
● 1997 - Comprehensive Business Management Program (Central Connecticut State University)
● 1992- Neurolingwistyczne Programowanie - Uniwersytet Gdański
● 1988–1995 Uniwersytet Gdański - mgr psychologii

● Doskonalenie współpracy i komunikacji w firmie – 500 uczestników
● Standardy współpracy wewnątrz organizacji oraz z klientami
● Zarządzanie przez współpracę w warunkach zmian w organizacjach
● Badanie satysfakcji pracowników

 • ATLANTA SA
 • CEFETRA POLSKA
 • ALLER AQUA
 • INVEST KOMFORT SAREPIŃSKI
 • VETREX 
 • PPU OLA 
 • PPD POLTAREX 
 • CURVER POLAND
 • AMHIL
 • EUROPA
 • FASER PLAST
 • ZIE BOPLAST 
 • REMPRODEX 
 • TALEX 
 • HODOWCA 
 • PEWIK GDYNIA 
 • STAPLES POLSKA 
 • SANO
 • BERENDSEN TEXTILE SERVICE 
 • TARIFA 
 • STU HESTIA SA
 • TU INTER POLSKA SA
 • ZUS (O/Tarnów, Rzeszów, Zabrze)
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE
 • POCZTA POLSKA
 • oraz inne

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

 • audyt
 • doradztwo organizacyjne
 • coaching
 • mentoring
 • skuteczne systemy szkoleniowe
 • badanie kompetencji AC/DC