Site Loader

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SWOJE PROJEKTY ROZWOJOWE

Poziom dofinansowania szkoleń waha się od 50% do 80% wartości usługi,
a w niektórych przypadkach może wynosić nawet do 100%!

DOFINANSOWANIE
KROK PO KROKU

cats

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

Wybierz wielkość swojej firmy

Liczba zatrudnionych <10 i roczny obrót ≤ 2 mln € lub całkowity bilans roczny ≤ 2mln €

Liczba zatrudnionych <50 i roczny obrót ≤ 10 mln € lub całkowity bilans roczny ≤ 10 mln €

Liczba zatrudnionych <250 i roczny obrót ≤ 50 mln € lub całkowity bilans roczny ≤ 43 mln €

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Oferty szkoleń, kursów, doradztwa i innych działań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Jest to platforma, na której znajdują się szczegółowe informacje o usługach rozwojowych, na które można uzyskać dofinansowanie. Znajduje się tam spis wszystkich szkoleń spełniających wytyczone kryteria wraz z ich harmonogramem.

AKADEMIA MANAGERA MŚP

Dofinansowanie w ramach Akademii Menadżera MŚP mogą uzyskać firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS
 • Należą do sektora MŚP* (mikro, małych i średnich firm)
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej)
 • Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
 • Posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych**, a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem)

 

Dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP” wynosi co do zasady 80% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem projektu „Akademia Menadżera MŚP” mogą zostać:

 • Właściciele firm z sektora MŚP (w tym freelancerzy i osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą)
 • Osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych
 • Osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze
  w przyszłości

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
NIP: 8941819481
KONTO BANKOWE:
PL 62 1020 5242 0000 2502 0373 7483

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

 • audyt
 • doradztwo organizacyjne
 • coaching
 • mentoring
 • skuteczne systemy szkoleniowe
 • badanie kompetencji AC/DC
Logo_regular_2021_full