Site Loader

Bartosz Mikluszka

Certyfikowany Coach / Trener Sprzedaży / Konsultant z doświadczeniem w branży finansowej. Od blisko 18 lat prowadzi warsztaty wysoko oceniane przez uczestników z obszaru: umiejętności handlowych, „miękkich” i przywódczych. Posiada bogatą praktykę zawodową z obszaru sprzedaży, coachingu, zarządzania zespołami handlowymi, tworzenia i wdrażania strategii sprzedażowo – marketingowych.


Skutecznie przeprowadza kompleksowe procesy doradcze oraz rozwojowe wpływające pozytywnie na rezultaty biznesowe Klientów.

● Właściciel firmy EKO-BARD Doradztwo Ubezpieczeniowe
● Pocztowe Tow. Ubezpieczeń Wzajemnych – Regionalny Dyrektor Sprzedaży
● PZU Życie SA – Z-ca Dyrektora Sprzedaży Agencyjnej,
● PZU Życie SA, PZU SA, TUnaŻ WARTA SA, Grupa Signal Iduna Polska – Menadżer Kierownik Sprzedaży
● Trener biznesu, Konsultant, Coach,

● 2014 PRACTITIONER COACH DIPLOMA® - Noble Manhattan Coaching,
● 2012 Przywództwo Sytuacyjne SLII, House of Skills
● 2010 Analiza w Zarzadzaniu Sprzedażą, PWB Grupę Szkoleniową sp. z o.o.
● 2009 Akademia Umiejętności Menedżerskich Grupy PZU, Instytut Rozwoju Biznesu
● 2009 Negocjacje, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego  z Gdańska
● 2009 Techniki Sprzedaży, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z Gdańska
● 2008 Inteligencja Emocjonalna w Biznesie, ,,Inżynieria Personalna" z Wrocławia
● 2003 Agent-Doradca Klienta, Instytut Rozwoju Biznesu Fundacja - Centrum Prywatyzacji
● 1998 – Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa i Administracji – Zarzadzanie i Marketing

● Przygotowanie i przeprowadzenie działań rozwojowych dla kadry menadżerskiej
● Opracowanie i wdrożenie polityki szkoleń wewnętrznych na potrzeby indywidualne pracowników dla: Pionu Handlowego; Kierowników Zespołu, Produkt Menedżerów.
● Sesje feedbackowe, coachingowe indywidualne

Ubezpieczenia, finanse:

 • PZU SA,
 • PZU Życie SA,
 • Poczta Polska SA,
 • OVB
 • Allfinanz Polska Sp. Finansowa Sp. z o.o.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

 • audyt
 • doradztwo organizacyjne
 • coaching
 • mentoring
 • skuteczne systemy szkoleniowe
 • badanie kompetencji AC/DC