Site Loader

wydarzenia

 • Styczeń - Kwiecień

  Projekt systemowy: Jakie działania pomogą we wzroście zaangażowania w 19 osobowym zespole?

 • Styczeń - Czerwiec

  Projekt systemowy: Wdrażanie porządku organizacyjnego w
  przedsiębiorstwie. Nowy podział ról. Wdrażanie menedżerów w inny charakter pracy z zespołem.

 • Styczeń

  Warsztaty: Patologie w miejscu pracy.

 • Luty

  Negocjacje w biznesie

 • Kwiecień

  Rozruch Akademii Cyfryzacji MENEDŻER 4.0

 • Spotkania

  Klub Przedsiębiorczości:

  6 kwietnia - Wrocław

  23 kwietnia - Warszawa

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

 • audyt
 • doradztwo organizacyjne
 • coaching
 • mentoring
 • skuteczne systemy szkoleniowe
 • badanie kompetencji AC/DC