Site Loader

MENEDŻEROWIE W CENTRUM UWAGI

Przyjmując tezę, że za kulturę organizacyjną odpowiadają menedżerowie, ich styl pracy z ludźmi, to szkolenia tej grupy zawodowej zyskują na znaczeniu. Układa się je w ramach takiej formuły jak “akademia” czyli w cykl szkoleń, dzięki którym osoby zajmujące kierownicze stanowiska mają możliwość rozwinąć w sobie niezbędne kompetencje do kierowania innymi. Ofertę dla tej grupy zawodowej przygotowaliśmy na trzy sposoby w jakich może rozwijać swoje kompetencje.

Sukces menedżerski osiągają menedżerowie z dobrze rozwiniętą Inteligencją Emocjonalną dlatego zachęcamy do wykonania badania TestemEQ przy rozpoczęciu budowania Indywidualnego Planu Rozwoju .

Menedżer z zespołem

To oferta dla menedżerów, którzy chcieliby budować zespół pracując ze swoim zespołem. To oferta dla tych, którzy mają gotowość przyjąć od zespołu informacje o oczekiwanej formule współpracy oraz mają gotowość opowiedzieć zespołowi o swoich oczekiwaniach.

Menedżer z innymi menedżerami

Jest to oferta cyklu szkoleń grupowych, w których grupę tworzą inni menedżerowie z tej samej organizacji, najczęściej z tego samego szczebla zarządzania lub menedżerowie z innych firm. To okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy uczestnikami. Szkolenia pojedyncze lub ułożone w cykl szkoleń tworzących akademię. Oferta realizowana jako szkolenia zamknięte lub otwarte.

Menedżer sam

To oferta indywidualnej pracy z mentorem lub coachem, ostatnio układanie Indywidualnych Programów Rozwoju wykorzystuje obie te metody, w której w procesie kilkumiesięcznym menedżer osiąga wyznaczone sobie cele rozwojowe.

"MENEDŻER NA 6TKĘ"

Specjalną ofertą jest projekt AKADEMIA MENEDŻERA MŚP dofinansowany środkami z UE, w którego programie znajduje się rozwój sześciu (6) kompetencji potrzebnych między innymi do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

  • audyt
  • doradztwo organizacyjne
  • coaching
  • mentoring
  • skuteczne systemy szkoleniowe
  • badanie kompetencji AC/DC